Известия


Сайтът предоставя възможност за следене на определени теми в документи, публикувани от държавни институции. По този начин гражданите могат да оказват контрол по теми, по които са компетентни, без да се налага непрекъснато да следят какво ново излиза от институциите.

Проектът е с отворен код и се намира в GitHub.